Smart avfallshantering för hållbara städer, sjukhus och flygplatser

Framtidens sophantering är här

Vilket slöseri! 300 år och så lite har förändrats. Det är dags att säga adjö till sopbilar, överfulla sopinkast och papperskorgar. Säg hej till Envac!

Städer runt om i världen installerar Envac-system i både nya och befintliga bostadsområden, skolor, hotell, parker, kontor och flera av världens högsta byggnader. Envac kan även hittas på sjukhus och flygplatser runt om i världen.

 

 

Möjligheterna med Envac

Envacs vakuumteknik är en hållbar, flexibel och lönsam lösning för att hantera avfall från i stort sett alla urbana miljöer. Vi har lösningar för insamling och transport av hushållsavfall, skräp på gator, köksavfall, smutstvätt och sjukhusavfall.

Systemen är hermetiskt slutna, låter och luktar inte och lockar inte till sig skadedjur.

 

Kontakta oss i olika ärenden

Projekten som bidrar till en mer hållbar värld

Envac uppfann sopsugen 1961 och har levererat mer än tusen system till nöjda kunder över hela världen. Med smart teknik gör vi avfallshantering enkel, kostnadseffektiv och hållbar. Här kan du se några av våra projekt.

Smart data

Behovet av att samla verksamhetsdata från insamlingssystem ökar i takt med dess förmåga att positivt påverka miljön.
För Envacs del används uppgifterna för att optimera systemets funktionalitet och ge feedback till sina användare och ägare.

Läs mer här

Envac och hållbarhet

Genom att ersätta traditionella metoder för insamling av avfall med smarta styrsystem och automatiserad avfallssamlingsteknik, bidrar Envac till att skapa hållbara städer.

Läs mer här

Envac bidrar med stora fördelar till den hållbara staden

Här visas en sammanfattning av de goda effekter Bergen centrum har fått efter att de bytte från traditionell avfallshantering till pneumatisk avfallsinsamling.

Vi pratade med Kolbjørn Akervold, Senior Advisor, Bergen kommun.

Så här fungerar det

När du slänger en soppåse i ett sopinkast transporteras det genom ett underjordiskt rörnät till en uppsamlingsterminal. Rören är tillsammans med vatten och avloppsrör samt övrig infrastruktur gömda under jord.

Lagring i soprum och på trottoarer kommer att försvinna, manuell hantering av avfallet minimeras och avfallet behöver inte transporteras på gatorna.

Där Envacs system är installerade, sänks behovet av sopbilar som transporterar avfall med upp till 90%.

Vi installerar framtidens avfallsinsamlingssystem på alla slags platser, från nya stadsdelar till historiska stadskärnor.

Läs mer om Envacs historia och våra lösningar