Vår lösning

Envacs lösningar är smarta, hållbara och kostnadseffektiva. Vi ger mervärde till fastighetsägare och säkerställer nöjda slutanvändare, oavsett om systemet används hemma eller på jobbet.

Det är inte magi, men det känns så.

Självtömmande papperskorgar och sopor som transporteras under jord.

Tänk dig en stad utan sopbilar.

I den här filmen kan du se skillnaden på hur gatorna trafikeras av sopbilar med traditionell avfallshantering respektive sopsug.

Innehållet i videon baseras på en simulering i Stora Ursvik, ett bostadsområde i Stockholm som valde ett Envac system.

Gör en långsiktig investering som är värt pengarna

Investeringskostnaderna kompenseras av:

  • Att minimal manuell hantering resulterar i låga drift- och underhållskostnader
  • Att det skonar renhållningsarbetarnas arbetsmiljö med mindre tung belastning
  • Ett ökat fastighetsvärde med en renare närmiljö
  • Att utrymmet som sparas när soprummen försvinner kan istället användas till kaféer, annan verksamhet, cykelrum eller en mindre lägenhet

Ytbesparing - bygg fler hem, inte soprum.

Ytor för avfallshantering kan i stället användas till lägenheter, kaféer eller cykelrum.

Vårt automatiska avfallsinsamlingssystem reducerar inte bara avfall, lukt och oljud från sopbilar det frigör också värdefullt utrymme eftersom behovet av lagringsutrymme för avfall minimeras.

Beräkningar* visar att man tjänar mellan 0,6 och 0,8 m2 lagringsutrymme på bottenvåningen per lägenhet i byggnaden jämfört med konventionell hantering med kärl.

Ett område med 3 500 lägenheter sparar till exempel 2 400 m2 yta som kan användas till fler lägenheter, detaljhandel, kaféer, cykelförråd eller en kombination av dessa.

Flexibelt system för bekvämare återvinning

Släng källsorterat material i inkast nära porten, ett inkast för varje avfallstyp. Våra system hanterar enkelt olika typer av avfall och närheten till inkasten gör det bekvämt att återvinna. Sopsugen kan lätt installeras i både nya stadsdelar och historiska stadskärnor. Systemet är flexibelt och går att bygga ut för tillkommande fraktioner.

Läs vår broschyr.

En annan lösning från Envac som är smart att kombinera med sopsug är optisk sortering. Sortera avfallet i olikfärgade påsar i hemmet och släng dem i ett och samma inkast. I den optiska sorteringsanläggningen sorteras sedan påsarna med hjälp av en kamera till respektive container för vidaretransport till återvinning.

Läs mer om optisk sortering.

 

En sund investering

Envac möjliggör inte bara för städerna att investera i en teknik med en hållbar avfallshantering utan även för de samhällen de tjänar.

Ta reda på hur staden Bergen belönas och får mycket internationell uppmärksamhet genom att använda ett pneumatiskt avfallsinsamlingssystem från Envac.

Grönare och skönare i Bergen

Staden Bergen i Norge är prisade för sitt beslut att installera sopsug. Bland annat har de vunnit Energy Globe Award 2017

Läs om projektet

Innovation ger smart sophantering

I Norra Djurgårdsstaden går det att följa upp hushållens sophantering och optimera avfallsprocessen.

Läs om projektet

Går det att älska sopor? Ja, när du slipper dem.

De gillar det, och väldigt mycket! Denna video baseras på en studie gjord bland slutanvändarna av sopsugssystem i fem olika städer i Spanien. Intervjuer med användare är gjorda i Singapore och Sverige.

 

Passion och uppfinnarglädje driver pionjär

För drygt ett halvt sekel sedan uppfann vi sopsugen. Vi är fortfarande världsledande tack vare vår nyfikenhet och tro på att allt går att förbättra.

Mer om Envac

Relaterade ämnen

Kontakta oss