Kontakta oss

Om Envac

Envac är ett internationellt miljöteknikföretag som bidrar till hållbara samhällen med hjälp av modern avfallshantering. Vi leder utvecklingen i branschen och förbättrar kontinuerligt systemen med nya lösningar.

Envac vill bidra till en bättre miljö och förbättra livskvaliteten i städerna. Vi vill att våra sopsuganläggningar, som transporterar avfallet under mark och i kulvertar, ska vara en naturlig del av stadens infrastruktur och det självklara valet för insamling av avfall i städer, på sjukhus och på flygplatser.

I koncernen ingår även Envac Optibag som utvecklar och designar optiska sorteringsanläggningar.

Grundat

1953 (Aktiebolaget Starksugarna)

Georgrafiska marknader

Envac har 35 kontor in 22 länder i Norden, Nord- och Sydeuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Australien (se vidare Organisation).

Verksamhet

  • Designar, utvecklar och levererar sopsuganläggningar för hållbara städer, sjukhus och flygplatser.
  • Designar, utvecklar och levererar optiska sorteringsanläggningar för avfall och återvinning med hjälp av flerfärgade påsar.
  • Drift, underhåll och uppgradering av Envacsystem.

CEO

Joakim Karlsson (Stockholm, Sverige)

Ägare

Stena Adactum AB, ett företag i Stenasfären (Göteborg, Sverige).

Nyckeltal

Stenasfären genererade en totalomsättning på 55 388 miljarder kronor 2017. Resultatet före skatt uppgick till 2 369 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 19 000.

Envac lösningen

Välkommen till framtidens hållbara stad, där avfall transporteras under jord, där papperskorgar är självtömmande och sopbilar ett minne blott.

Titta på det här!

Relaterade ämnen

Kontakta oss